Nationale Topsport Centra (NTC) en Regionale Training Centra (RTC)

De ‘Nationale Topsport Centra’ (NTC) en de ‘Regionale Training Centra’ (RTC) zijn beide in het leven zijn geroepen om sporttalenten te kunnen bedienen bóven het normale clubniveau.  Het zijn dus sportorganisaties die beogen een kwaliteitsimpuls te geven in een bepaalde een tak van sport op nationaal, dan wel regionaal niveau.

Momenteel kennen we in ons land vier Nationale Topsport Centra, te weten voor Beachvolleybal (Den Haag), Triathlon (Sittard),  Waterpolo (Zeist), en Zeilen (Scheveningen). Deze NTC’s zijn opgericht door de nationale sportbonden en hebben accreditatie van NOC*NSF. Deze talentcentra voldoen aan een reeks criteria, die daarmee een garantie inhouden voor het sportieve topniveau, de medische verzorging, de continuiteit enz. 

Deelname in een NTC is voorbehouden aan toptalenten die door de betreffende sportbond worden geselecteerd op grond van  geleverde prestaties en veelbelovende perspectieven.

Regionale Training Centra in allerlei sportdisciplines zijn op veel plekken in ons land te vinden.  Het initiatief voor de oprichting van een RTC kan liggen bij een nationale sportbond, bij een gewestelijke afdeling daarvan, maar ook bij een sportclub, een gemeente of een Topsport Talentschool. Ook voor RTC’s gelden criteria waaraan zij moeten voldoen om voor accreditatie in aanmerking te komen. Het plezierige van RTC’s is, dat er een grote spreiding over ons land is, waardoor er gemakkelijke contacten bestaan tussen de Topsport Talentscholen en de RTC’s. Zo kunnen de Topsport Talentscholen en de RTC ‘s de programma’s op elkaar afstemmen, zodat onderwijs én sport beide aan hun trekken komen.

Bestand is opgeslagen