De school begeleidt jou als topsporttalent op individuele basis

School met ontheffingen voor topsporttalenten

Vanaf 1 augustus 2023 geldt een nieuwe regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (beleidsregel 'Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020'). Die houdt in dat je met een NOC*NSF-status of een KNVB-beloftestatus op elke middelbare school onderwijs en topsport mag combineren en aanspraak kunt maken op speciale faciliteiten, mits de school voldoet aan de criteria* van de aangepaste beleidsregel. Denk daarbij aan ontheffingen van vakken en gespreid examen, iets dat eerder alleen op Topsport Talentscholen kon. Je kunt er zelf een verzoek voor indienen bij de directie van de school. Voor de school is het geen verplichting, maar een mogelijkheid voor een maatwerktraject.

Dicht bij huis
De regeling is bedoeld voor als je meer dan 25 kilometer van een Topsport Talentschool af woont en het lastig of onmogelijk is om elke dag op en neer te reizen. Of als een Topsport Talentschool niet de schoolsoort aanbiedt die jij wilt volgen. In dat geval kies je voor een school in je directe woonomgeving die wel de juiste mogelijkheden kan en wil bieden.

*Criteria toepassing Beleidsregel per 1 aug. 2023: 

Meer lezen
Bestand is opgeslagen