School met ontheffingen voor topsporttalenten

Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (beleidsregel 'Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020'). Die houdt in dat je met een NOC*NSF-status/KNVB-beloftstatus op elke middelbare school onderwijs en topsport mag combineren en aanspraak kunt maken op speciale faciliteiten. Denk daarbij aan ontheffingen van vakken en vermindering van schooltijd. Dat kon eerder alleen op Topsport Talentscholen. Ouders kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de directie van de school. Die school moet akkoord gaan (het is geen verplichting) en moet aan een aantal voorwaarden voldoen die het ministerie stelt.

Dicht bij huis

De regeling kan interessant zijn als je ver van een Topsport Talentschool af woont en het lastig of onmogelijk is om elke dag op en neer te reizen. Of als een Topsport Talentschool niet de opleiding aanbiedt die jij wilt volgen. In dat geval kies je voor een school in je directe woonomgeving die wel de juiste mogelijkheden biedt.

Richtlijnen OCW

De reguliere school met een leerling die pas in het examenjaar een NOC*NSF/ KNVB belofte status krijgt, moet zich uiterlijk 1 oktober 2022 aanmelden voor het schooljaar 22-23, zodat na toestemming EVOT de school de aanvraag kan versturen naar OCW. OCW handelt dit verzoek af voor 15 oktober.
Aanvraag faciliteiten conform de Beleidsregel bij een statustoekenning na 1 oktober is in het examenjaar niet mogelijk. Komt er na 1 oktober een statustoekenning dan adviseert EVOT de leerling en de school de ruimte te zoeken buiten de beleidsregel om binnen de vakken.
Reguliere scholen met een leerling die niet in het examenjaar zit in schooljaar 22-23 kunnen zich aanmelden zodra de status is ontvangen met als deadline 1 november. Dan stuurt de school na toestemming van EVOT het verzoek naar OCW. OCW handelt dit verzoek af voor 15 november. Komt er na 1 november een statustoekenning dan adviseert EVOT de leerling en de school de ruimte te zoeken buiten de beleidsregel om binnen de vakken.

Speciale faciliteiten

In overleg met de school maak je afspraken over faciliteiten die ze jou als topsporttalent willen en kunnen bieden. Dat kan bijvoorbeeld een flexibel lesrooster zijn, vermindering van onderwijstijd, ontheffing van vakken of gespreid examen doen. Dat is afhankelijk van waar jij behoefte aan hebt en wat voor jou belangrijk is.

Anders dan een Topsport Talentschool

Op een school die jou op individuele basis ontheffingen wil bieden, zit je niet zoals op een Topsport Talentschool met meerdere topsporttalenten uit verschillende sporten in een leerjaar. Dat is een belangrijk verschil. En er staat geen heel team voor je klaar dat veel kennis en ervaring heeft met het begeleiden van topsporttalenten. Omdat de regeling van het ministerie van OCW nieuw is, zal het voor veel scholen ook nog even zoeken zijn hoe ze jou het beste kunnen begeleiden.

  • School met ontheffingen voor topsporttalenten (klik op afbeelding)

De beste keuze voor jou

Of een school met ontheffingen de beste keuze is voor jou, kunnen we zo niet zeggen. Dat hangt af van wat jij belangrijk vindt en waar je je goed bij voelt. Wel kunnen we je helpen met je keuze als je dat wilt. Neem contact op met een van onze coördinatoren. Zij kunnen je goed adviseren over de mogelijkheden die je hebt om school en topsport te combineren en wat dat voor jou betekent.

Kosten van begeleiding

Een school die jou als topsporttalent ondersteunt en begeleidt maakt vaak extra kosten. Het is afhankelijk van de school zelf of ze daar een extra bijdrage voor rekenen.

Onderwijs en topsport combineren kan ook op een:

School zonder  ontheffingen voor topsporttalenten

Topsport Talentschool

TeamNL centrum ( voorheen Centrum voor Topsport en Onderwijs)