De school begeleidt jou als topsporttalent op individuele basis

School met ontheffingen voor topsporttalenten

Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (beleidsregel 'Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020'). Die houdt in dat je met een NOC*NSF-status of een KNVB-beloftstatus op elke middelbare school onderwijs en topsport mag combineren en aanspraak kunt maken op speciale faciliteiten, mits de school voldoet aan de richtlijnen van het ministerie van OCW. Denk daarbij aan ontheffingen van vakken en gespreid examen, iets dat eerder alleen op Topsport Talentscholen kon. Je kunt er zelf een verzoek voor indienen bij de directie van de school. Voor de school is het geen verplichting maar een mogelijkheid voor een maatwerktraject.

Dicht bij huis
De regeling kan interessant zijn als je ver van een Topsport Talentschool af woont en het lastig of onmogelijk is om elke dag op en neer te reizen. Of als een Topsport Talentschool niet de opleiding aanbiedt die jij wilt volgen. In dat geval kies je voor een school in je directe woonomgeving die wel de juiste mogelijkheden biedt.

Speciale faciliteiten
In overleg met de school maak je afspraken over faciliteiten die ze jou als topsporttalent willen en kunnen bieden. Dat kan een flexibel lesrooster zijn, vermindering van onderwijstijd, ontheffing van vakken, gespreid examen doen of nog weer wat anders. Dat is afhankelijk van waar jij behoefte aan hebt en wat voor jou belangrijk is.

Meer lezen
Bestand is opgeslagen