De uitdaging ligt voor je

Visie & missie

Visie
De periode tussen 12 en 18 jaar is cruciaal voor de ontwikkeling van topsporttalenten. Het is de periode dat ze fysiek tot wasdom komen en steeds intensiever gaan trainen. Tegelijkertijd is er de verplichting om voortgezet onderwijs te volgen. Wij geloven dat die twee, onderwijs en topsport, goed te combineren zijn. Als je maar de juiste omstandigheden creëert voor het talent. Dat doen we door verbinding te zoeken en samen te werken met scholen, sportbonden, NOC*NSF, de overheid en natuurlijk met het talent zelf, en zijn of haar ouders.

Missie
Voor elk afzonderlijk topsporttalent de meest ideale combinatie van school en topsport mogelijk maken, zodat deze kan excelleren op sportief gebied en een diploma haalt dat past bij zijn of haar intellectuele capaciteiten.

Bestand is opgeslagen