Advies, begeleiding en ondersteuning

We helpen je de optimale omgeving creëren voor topsporttalenten

Het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport ondersteunt scholen in het voorgezet onderwijs die de combinatie van school en topsport mogelijk maken voor topsporttalenten met een NOC*NSF-status of KNVB- beloftestatus. Met onze kennis en ervaring helpen we scholen om de optimale omgeving te creëren voor topsport talentleerlingen. We begeleiden scholen, geven advies, zorgen voor verbinding, zorgen voor kennisontwikkeling en bewaken de kwaliteit. Het belang van de topsport talentleerling staat hierbij altijd voorop.

Voor reguliere scholen en Topsport Talentscholen
Het Expertisecentrum ondersteunt van oudsher alle Topsport Talentscholen in Nederland. Met ingang van 1 januari 2021 komen daar scholen voor voortgezet onderwijs bij die een topsport talent met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus op individuele basis willen ondersteunen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dat mogelijk gemaakt door een aanpassing in de beleidsregel Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO.

Voorwaarden, faciliteiten en ondersteuning
Wil je weten aan welke voorwaarden je moet voldoen om school en topsport voor topsport talentleerlingen te mogen combineren, welke faciliteiten je mag aanbieden en hoe we je ondersteunen? Lees dan hieronder verder.

Bestand is opgeslagen