Advies, begeleiding en ondersteuning

We helpen je de optimale omgeving creëren voor topsporttalenten

Het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport ondersteunt scholen in het voorgezet onderwijs die de combinatie van school en topsport mogelijk maken voor topsporttalenten met een NOC*NSF-status/KNVB beloftestatus. Met onze kennis en ervaring helpen we scholen de optimale omgeving voor topsporttalenten creëren. We begeleiden scholen, geven advies, zorgen voor kennisontwikkeling en bewaken de kwaliteit.

Voor reguliere scholen en Topsport Talentscholen
Het Expertisecentrum ondersteunt van oudsher alle Topsport Talentscholen in Nederland. Met ingang van 1 januari 2021 komen daar scholen voor voortgezet onderwijs bij die topsporttalenten met een NOC*NSF-status/KNVB-beloftestatus op individuele basis willen ondersteunen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dat mogelijk gemaakt door een aanpassing in de beleidsregel Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020.

Voorwaarden, faciliteiten en ondersteuning
Wil je weten aan welke voorwaarden je moet voldoen om school en topsport voor topsporttalenten te mogen combineren, welke faciliteiten je mag aanbieden en hoe we je ondersteunen? Kies dan hieronder je school.

Bestand is opgeslagen