Veelgestelde vragen

1. Waarom een Topsport Talentschool in plaats van een reguliere VO-school?

Op een normale middelbare school is het vaak lastig om topsport te combineren met  onderwijs. Normale schooldagen gaan niet samen met 15, 20 of nog meer uren training per week. Dat zou betekenen dat of je sportprestaties, of het onderwijs daaronder gaan lijden.
 
Op een Topsport Talentschool krijg je de kans om een schooldiploma te halen op het voor jou, hoogst haalbare niveau. Maar je krijgt vooral ook ruimschoots de gelegenheid om op de gewenste momenten te trainen en aan wedstrijden en toernooien deel te nemen.
 
Vele duizenden leerlingen stromen jaarlijks van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en gaan een keuze maken voor een school die bij hen past. Die keuze kan te maken hebben met de locatie van de school, het type onderwijs, met de keuze van je vrienden of met een specialisme van de school (tweetalig onderwijs, technasium etc.). Als zo’n keuze eenmaal gemaakt is, dan wil eigenlijk niemand daar meer op terugkomen. Je went namelijk aan zo’n school; je went aan je klasgenoten, aan de leraren, zelfs aan de regeltjes en aan de schoolboeken...
 
Voor een écht sporttalent ligt dat net even anders. Dat komt omdat de sport - naast school - een heel belangrijke rol speelt in het leven van het sporttalent. Misschien is dat nog niet het geval rond de schoolkeuze voor de brugklas, maar sporttalenten ontwikkelen zich snel. Als er dan in de tweede of derde klas vaker en langer getraind moet worden, valt dat altijd samen met een groeiende hoeveelheid schoolwerk. In de eerste leerjaren kan een gewone school dat nog wel opvangen, maar in de bovenbouwklassen lukt dat absoluut niet meer. Op zo’n moment heb je de facilitering van een Topsport Talentschool heel hard nodig.
 
Pas op het laatste moment overstappen van een reguliere middelbare school naar een Topsport Talentschool zorgt altijd voor een grote verstoring van de onderwijs- en sportcarrière. Dus, als je topsportambities hebt: kies dan direct voor een Topsport Talentschool!

2. Wat is het verschil tussen een Topsport Talentschool en een Topsport vriendelijke school?

Een Topsport Talentschool beschikt over een zgn. LOOT-licentie die wordt uitgereikt door het Ministerie van OCW en is alleen beschikbaar voor scholen met speciale mogelijkheden voor jonge topsporters. Topsport Talentscholen mogen voor leerlingen met een Topsport Talentstatus gebruik maken van faciliteringsmogelijkheden die de licentie biedt. ( zie elders op deze website onder “mogelijke faciliteiten”).

Een Topsportvriendelijke school mag dit niet.

Leerlingen met een Topsport Talentstatus moeten op een Topsportvriendelijke school behandeld worden als ‘gewone’ leerlingen en zullen derhalve de maximale 100% onderwijstijd moeten doorlopen. Er zijn geen mogelijkheden op deze leerlingen te faciliteren als op een Topsport Talentschool.

 

3. Mogen alle leerlingen zich aanmelden bij een Topsport Talentschool?

Jazeker! Op een Topsport Talentschool zitten ook vele reguliere leerlingen, die het normaal wettelijk vastgestelde onderwijsprogramma volgen.

 

4. Hoe weet ik dat ik een Topsport Talentstatus heb?

De LOOT staus wordt vastgelegd in het Topsport Monitor Systeem (TMS) van NOC*NSF.
De Regionale Topsport Organisaties, de Sportbonden, maar ook de Topsport Talentschool in je buurt hebben inzage in het TMS.

 

5. Hoe krijg ik een Topsport Talentstatus?

Het verkrijgen van een Topsport Talentstatus verloopt via de diverse sportbonden. De sportbonden zijn degene die bepalen of een kind een status mag krijgen. Dat gebeurt aan de hand van een talentprofiel dat informatie bevat over leeftijd in relatie tot prestatie en trainingsprofiel.

Als een talent voldoet aan de gestelde criteria draagt de sportbond het talent voor aan NOC*NSF voor een Topsport Talentstatus. NOC*NSF bekrachtigt de status en kent het niveau toe (Belofte, Nationaal Talent, Internationaal Talent, High Potential, Selectiestatus of A-status). Vervolgens wordt het talent opgenomen in het NOC*NSF portal.

Een leerling met een Topsport Talentstatus is in de gelegenheid om de status “te verzilveren” door onderwijs te volgen op een Topsport Talentschool.

6. Welke zijn de criteria voor het verkrijgen van de Topsport Talentstatus?

De criteria voor een Topsport Talentstatus worden opgesteld door de sportbond op basis van richtlijnen van NOC*NSF.
Informatie over de criteria van de sportbond zijn te verkrijgen bij het bondsbureau en bij de bondscoaches.

 

7. Je krijgt een Topsport Talentstatus, maar je zit niet op een Topsport Talentschool.

Omdat een Topsport Talentstatus alleen geldig is op Topsport Talentscholen is het gewenst over te stappen naar een Topsport Talentschool. Daar kan immers individueel maatwerk geboden worden ten aanzien van de studie. Er dient rekening mee te worden gehouden dat een dergelijke overstap gedurende de studie niet altijd even soepel verloopt. Het is raadzaam om een dergelijke overstap in een zo vroeg mogelijk stadium te maken; liefst vanaf de brugklas.

 

8. Hoe lang is de LOOT status geldig?

In principe is je LOOT status iedere keer een jaar geldig.

De Sportbond draagt ieder jaar weer de "nieuwe" status leerlingen voor en NOC*NSF bekrachtigt eea en vult jaarlijks het Topsport Monitor Systeem weer in.

NB. Wel geldt dat gegeven ontheffingen, die "onomkeerbaar" zijn gehandhaafd blijven, indien de LOOT status wordt beeindigd.

 

9. Welke faciliteiten kun je met een Topsport Talentstatus op een Topsport Talentschool verkrijgen?

10. Wat gebeurt er met de Topsport Talentstatus als je geblesseerd raakt?

Dit hangt geheel af van de aard en duur van de blessure en is geheel aan de bond (bondscoach). Normaliter "horen" blessures ook bij het doorlopen van het talentprogramma.
NB. Wel geldt dat gegeven ontheffingen, die "onomkeerbaar" zijn gehandhaafd blijven, indien de LOOT status wordt beëindigd.

11. Zijn er extra kosten verbonden aan een Topsport Talentschool?

Of er extra kosten voor de extra ondersteuning/ begeleiding aan de LOOT status leerling in rekening worden gebracht, verschilt per Topsport Talentschool en is ook geheel aan de school zelf. De 30 Topsport Talenstcholen zijn alle geheel zelfstandige scholen. Alle dus zelf verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van het aanbod in onderwijs en daarbij behorende zorg.

 

12. Is er een vergoeding beschikbaar voor NOC*NSF status-leerlingen die niet genoeg financiële middelen hebben?

Voorzieningen voor talentvolle sporters (t/m 21 jaar) die opgroeien in armoede: Hierover kun je informatie vinden op de site van NOC*NSF.

Dubbele kinderbijslag: Leerlingen die niet thuis kunnen wonen, omdat er geen geschikte school in de buurt is, kunnen in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Als LOOT leerlingen aan deze (en wellicht nog meer) criteria voldoen, kunnen ze daar ook voor in aanmerking komen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van SZW en is daar aan te vragen. NB. Info in te winnen bij het SVB in uw regio".

 

 
Bestand is opgeslagen