Elkaar de bal toespelen

Partnerorganisaties

Wij hebben belangrijke partners waar we heel nauw mee samenwerken. Het Ministerie van VWS maakt het mogelijk sportprestaties voor onze sporttalenten te leveren. Het Ministerie van OCW maakt het mogelijk tegelijkertijd voor deze groep
onderwijs met ontheffingen te volgen. Daarnaast zijn ook NOC*NSF, sportbonden en onderwijsinstellingen belangrijke partners. (deze 3 worden vervolgens nader toegelicht).

Bestand is opgeslagen