Sportbonden een belangrijke partner!

Elk topsporttalent verdient de begeleiding die het nodig heeft

Onderwijs op maat voor elke talentvolle sporter
Het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport, voorheen bekend als Stichting LOOT, ondersteunt sinds 1991 Topsport Talentscholen. Deze 30 scholen zijn deskundig in de combinatie van topsport en voortgezet onderwijs voor sporters met een NOC*NSF-status of een KNVB-beloftestatus (nationaal en internationaal). De vijf TeamNL Centra zijn verbonden met één of meer Topsport Talentscholen. Sinds 1 januari 2021 kunnen naast Topsport Talentscholen ook reguliere scholen onder voorwaarden faciliteiten bieden aan individuele talentvolle sporters, volgens de beleidsregel ‘Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020’. Het Expertisecentrum VO en Topsport ondersteunt sindsdien ook deze ‘ontheffingsscholen’, want het is er voor ieder talent met een NOC*NSF-status of een KNVB-beloftestatus.

Opties om topsport en voortgezet onderwijs te combineren
Een talentvolle sporter heeft sinds 1 januari 2021 vier opties om school en topsport te combineren.       

Meer informatie ? Schrijf ons op mailadres: info@evot.nl

Bestand is opgeslagen