Sportbonden een belangrijke partner!

Elk topsport talentleerling verdient de begeleiding die hij of zij nodig heeft

Onderwijs op maat voor elke talentvolle sporter
Het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport, voorheen bekend als Stichting LOOT, ondersteunt sinds 1991 Topsport Talentscholen. Deze 31 scholen zijn deskundig in de combinatie van topsport en voortgezet onderwijs voor sporters met een NOC*NSF-status of een KNVB-beloftestatus. De vijf TeamNL Centra zijn verbonden met één of meer Topsport Talentscholen. Sinds 1 januari 2021 kunnen naast Topsport Talentscholen ook reguliere scholen onder bepaalde voorwaarden faciliteiten bieden aan individuele topsport talentleerlingen, volgens de beleidsregel ‘Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020’. Het Expertisecentrum VO en Topsport ondersteunt sindsdien ook reguliere scholen die ontheffingen willen faciliteren voor topsport talentleerlingen.

Bestand is opgeslagen