Zo hebben we dat geregeld in Nederland

We hebben Epke Zonderland gevraagd deze animatiefilm in te spreken. Bekijk hem zodat je  weet welke keuzes je hebt in de combinatie Voortgezet Onderwijs en talentprogramma Topsport van jouw bond. 

In Nederland ben je verplicht om tot je 18e onderwijs te volgen. Tenzij je al een diploma op zak hebt voor mbo, havo of vwo. Onderwijs volgen betekent ook bij alle lessen aanwezig zijn. Voor een topsporttalent zoals jij is dat natuurlijk niet zo handig.

Je hebt nu de leeftijd dat je je razendsnel ontwikkelt en dat sporten steeds intensiever wordt. Dat je vaker en langer gaat trainen. Die uren heb je nodig om te groeien. Om je ambitie waar te maken en topsporter te worden. Dat gaat lastig samen met onderwijs volgen zoals dat op scholen gebruikelijk is

Vandaar dat het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) scholen met een LOOT-licentie, de zogenaamde Topsport Talentscholen, de mogelijkheid biedt om onderwijs en topsport te combineren. Jouw sportieve ambitie staat op zo’n school centraal. Met onderwijs wordt daar rekening mee gehouden. Je kunt bijvoorbeeld vrij krijgen voor trainingsstages en wedstrijden.   

Per 1 januari 2021 mag je als jeugdige sporter met een NOC*NSF-status/KNVB-beloftestatus ook op een reguliere school onderwijs en topsport combineren, waarbij je gebruik kunt maken van extra faciliteiten zoals ontheffingen voor vakken. Daarvoor moet je zelf een verzoek indienen bij de school. De school moet daarmee wel akkoord gaan en aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het ministerie van OCW creëert die mogelijkheden omdat ze het belangrijk vindt dat ieder topsporttalent zich kan ontwikkelen. De talenten van nu zijn de toppers van morgen. De mensen die ons inspireren, die ons trots maken en waar we voor klappen. Dat doen we straks ook voor jou als je, laten we het meteen groots aanpakken, Olympisch kampioen wordt.

  • Totaaloverzicht keuzemogelijkheden VO & Topsport (klik op afbeelding)

Heb ik een NOC*NSF-status/KNVB-beloftestatus?

Je hebt een NOC*NSF-talentstatus/KNVB-beloftestatus als je uitzonderlijk goed bent in je sport. In het talentprofiel dat NOC*NSF samen met jouw sportbond heeft opgesteld, staat beschreven aan welke voorwaarden je moet voldoen om zo’n status te krijgen. Die talentprofielen zijn niet statisch. Ze veranderen en worden aangescherpt door nieuwe ontwikkelingen in de sport.

Wil je weten of je een NOC*NSF-talentstatus/KNVB-beloftestatus hebt of wat je moet doen om daarvoor in aanmerking te komen, informeer dan bij je trainer, club of de sportbond. Dat kun je ook doen om te weten of je een NOC*NSF-topsportstatus hebt. Al weet je dat meestal zelf wel.