Onderwijsorganisaties
Omdat Topsport Talentscholen in principe normale en zelfstandige onderwijs-instellingen zijn, hebben deze scholen ook de reguliere contacten met normale onderwijsorganisaties.


Expertisecentrum VO & Topsport is een zelfstandige koepelorganisatie die de belangen van de Topsport Talentscholen en de CTO’s behartigt in de contacten met het Ministerie van OCW en – in mindere mate – met het Ministerie van VWS. Overleg met beide instanties richt zich voornamelijk op overleg omtrent de Beleidsregel en over de gewenste of noodzakelijke aanpassingen daarvan. Expertisecentrum VO & Topsport heeft van het Ministerie van OCW de opdracht om de status en de kwaliteit van de Topsport Talentscholen geregeld te controleren en daarover te rapporteren.

Zowel de Topsport Talentscholen als Expertisecentrum VO & Topsport hebben incidenteel contact met de Inspectie voortgezet onderwijs, als er sprake is van een bijzondere omstandigheid rondom een sporttalent dat overleg behoeft, of als scholen zonder Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020 onbevoegd gebruik maken van facilitering. Daarover kan ook overleg plaatsvinden met Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren.

 
Bestand is opgeslagen