Onderwijsorganisaties
Omdat alle Topsport Talentscholen zelfstandige onderwijsinstellingen zijn, hebben deze scholen ook de reguliere contacten met onderwijsorganisaties.

Het Expertisecentrum VO & Topsport is een zelfstandige koepelorganisatie die de belangen van de Topsport Talentscholen behartigt in de contacten met het Ministerie van OCW en met het Ministerie van VWS. Overleg met beide instanties richt zich voornamelijk op overleg omtrent de Beleidsregel en over de gewenste of noodzakelijke aanpassingen daarvan. Het Expertisecentrum VO & Topsport heeft van het Ministerie van OCW de opdracht om de status en de kwaliteit van de Topsport Talentscholen geregeld te controleren en daarover te rapporteren.

Zowel de Topsport Talentscholen als het Expertisecentrum VO & Topsport hebben contact met de Inspectie voortgezet onderwijs en met leerplichtambtenaren, als er sprake is van een bijzondere omstandigheid rondom een topsport talentleerling dat overleg behoeft, of als scholen zonder Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020 onbevoegd gebruik maken van facilitering.

Bestand is opgeslagen