NEVOBO en TTS SSgN

Een organisatie als Stichting LOOT opereert op twee fronten: de wereld van de topsport en de wereld van het onderwijs. Het is zeker geen automatisme dat deze twee werelden een soepele combinatie vormen. Daarvoor liggen de belangen van beide, te ver uiteen.

Stichting LOOT vertegenwoordigt de Topsport Talentscholen op beide fronten op nationaal niveau en de Topsport Talentscholen doen datzelfde op regionaal en lokaal niveau. De coördinatie van de beleidskoers wordt geïnitieerd vanuit de Stichting en de uitvoering is in handen van de scholen. Het strategisch beleid van de Stichting wordt om de vier jaar vastgesteld in nauw overleg met de stakeholders.

Bestand is opgeslagen