RTO Metropool (Zuid-Holland)

Samenwerking van Den Haag, Rotterdam en hun topsportorganisaties, sportservice Zuid-Holland, de VSG, afdeling West en Zuid-Hollandse gemeenten met Alphen aan den Rijn, Dordrecht en Leiden als steden met een frontoffice voor talenten en topsporters. In de voorheen drie Olympische netwerken is een stevig netwerk van onderwijsinstellingen, zowel universitair, HBO, MBO als VO, inclusief Topsport Talentscholen, die sportactief zijn. Daarnaast zijn er netwerken ter ondersteuning van de vele RTC’s en de NTC’s. Met dit netwerk realiseren we een omgeving die voor talenten en topsporters een CTO-waardige infrastructuur biedt en die voor gemeenten de mogelijkheden biedt om een actief sport- en beweegbeleid te realiseren dat leidt tot inwoners met een gezonde leefstijl in een vitale leefomgeving. Het netwerk zet zich in voor meer bewegen en betere sportprestaties, maar ook voor ondersteuning van het kader, de grote groepen vrijwilligers zonder wie er geen sport en bewegen mogelijk zou zijn. Het doel is om samen met NOC*NSF en de aangesloten bonden een positief breedte- en topsportklimaat, moderne sportaccommodaties, aansprekende sportevenementen en versterking van sportwaarden te realiseren.

Contactgegevens coördinator Alliantiemanagement Zuid-Holland, Bart Volkerijk: bvolkerijk@sportzh.nl 

Bestand is opgeslagen