RTO Noord (Friesland, Drenthe, Groningen)

Het Olympisch Netwerk Noord Nederland (ONNN) is een noordelijk samenwerkingsverband onder de naam ‘Sportkracht Noord, partner van het Olympisch Netwerk NL’ bestaande uit de primaire partners: Sport Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, SportDrenthe, Topsport Noord, NOC*NSF, VSG Noord en district KNVB Noord. De Provincies in Nederland zijn bezig met een heroriëntatie op hun taken en gaan hun eigen politieke accenten leggen. De kracht van sport wordt breed gezien en erkend. Voor de ontwikkeling van het sportbeleid in Noord-Nederland betekent dit de mogelijkheid om een integraal sportbeleid voor de drie noordelijke provincies te ontwikkelen. De tijd is hier rijp voor en ook voor de gemeenten, geledingen van sportbonden en andere partijen liggen hier veel mogelijkheden.

Contactgegevens coördinator Alliantiemanagement Noord-Nederland, Hans de Lang: jdelang@sportdrenthe.nl

Bestand is opgeslagen