RTO Noord West (Noord-Holland, Flevopolders)

Samenwerking van Amsterdam, Flevoland en Noord-Holland en hun topsportorganisaties, sportservice Noord-Holland, Sportservice Flevoland, en de gemeenten Almere (Flevoland), Haarlemmermeer, Alkmaar en Zaanstad (Noord-Holland) met een frontoffice voor talenten en topsporters. In de drie samenwerkende Olympische netwerken is een stevig netwerk van onderwijsinstellingen, zowel universitair, HBO, MBO als VO, inclusief Topsport Talentscholen, die sportactief zijn. Daarnaast is er een ondersteuningsstructuur voor de RTC’s, NTC’s en voor het CTO in Amsterdam. Met dit netwerk realiseren we in de regio Noord-West Nederland een omgeving die voor talenten en topsporters een infrastructuur biedt en die voor gemeenten de mogelijkheden creëert om een actief sport- en beweegbeleid te realiseren, dat leidt tot inwoners met een gezonde leefstijl in een vitale leefomgeving. Het netwerk zet zich in voor meer bewegen en betere sportprestaties, maar ook voor ondersteuning van verenigingen en hun vrijwillig kader, zonder welke sport en bewegen niet mogelijk zouden zijn.
Het doel is om samen met NOC*NSF en de aangesloten bonden een positief breedte- en topsportklimaat, moderne sportaccommodaties, aansprekende sportevenementen en versterking van sportwaarden te realiseren.

Contactgegevens coördinator Alliantiemanagement Noord-West, Peter van der Aart: pvanderaart@sportservicenoordholland.nl

Bestand is opgeslagen