Stichting LOOT 25 jaar!
Stichting LOOT 25 jaar!

Wij zijn het Expertisecentrum op het gebied van voortgezet onderwijs en topsport, voorheen bekend als Stichting LOOT, met als doel elk sporttalent optimaal te ondersteunen om voor hem of haar de best mogelijke combinatie van sporten, leren en presteren mogelijk te maken. Hiervoor zoeken we als onafhankelijke autoriteit verbinding en werken we samen met een groot aantal verschillende stakeholders op het gebied van sport en onderwijs. 

We onderscheiden zes verschillende aspecten:

- Expertisecentrum
- Sporttalent
- Sporten, leren en presteren
- Onafhankelijk
- Verbinding
- Partijen

Expertisecentrum

Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport, voorheen bekend als Stichting LOOT, ondersteunt sinds 1991 scholen die de combinatie van onderwijs en topsport voor sporters met een NOC*NSF-talentstatus mogelijk maken. Dat doen we met grote toewijding en verstand van zaken. We hebben in de loop der jaren enorm veel kennis vergaard. Onze kennis en deskundigheid benutten we en delen we met talenten, ouders, scholen, sportbonden, de overheid en andere stakeholders.

Topsporttalent

Met topsporttalent bedoelen we een sporter die een NOC*NSF-talentstatus heeft. De drie meest voorkomende talentstatussen voor topsporttalenten tussen de 12 en 18 jaar zijn de beloftestatus, de NT-status (talent op nationaal niveau) en de IT-status (talent op internationaal niveau).

Sporten, leren en presteren

Je hebt talent, je wil heel goed worden, misschien wel de beste van de wereld en je moet ook naar school. Om topsporttalenten in staat te stellen topsport en voortgezet onderwijs te combineren zijn er Topsport Talentscholen, waarbij onderwijs en organisatie optimaal zijn afgestemd op de behoeften en wensen van de sporttalenten. Als een Topsport Talentschool te ver weg is of niet het passende onderwijstype biedt, kan een school voor voortgezet onderwijs op individuele basis ondersteuning bieden aan sporttalenten. Het Expertisecentrum begeleidt, adviseert en ondersteunt al deze scholen om maatwerkprogramma’s voor sporttalenten mogelijk te maken.

Onafhankelijk

Het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport is een onafhankelijke stichting die van oudsher de verbinding vormt tussen alle Topsport Talentscholen in Nederland en deze helpt de optimale leer- en sportomstandigheden voor talentrijke sporters te creëren. Vanaf 1 januari 2021 ondersteunt het Expertisecentrum ook scholen die voor een individuele leerling met een NOC*NSF-talentstatus maatwerk willen leveren op grond van de beleidsregel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bestand is opgeslagen