We helpen scholen de optimale omstandigheden voor topsporttalenten creƫren

Wij zijn het Expertisecentrum op het gebied van voortgezet onderwijs en topsport (voorheen Stichting LOOT), met als doel elk topsporttalent optimaal te ondersteunen om voor hem of haar de best mogelijke combinatie van sporten, leren en presteren mogelijk te maken. Hiervoor zoeken we als onafhankelijke autoriteit verbinding en werken we samen met een groot aantal verschillende stakeholders op het gebied van sport en onderwijs. 

We onderscheiden zes verschillende aspecten:

-Expertisecentrum
-Toptopsporttalent
-Sporten, leren en presteren
-Onafhankelijk
-Verbinding
-Partijen

Expertisecentrum

Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport, voorheen bekend als Stichting LOOT, ondersteunt sinds 1991 scholen die de combinatie van onderwijs en topsport voor sporters met een NOC*NSF-status mogelijk maken. Dat doen we met grote toewijding en verstand van zaken. We hebben in de loop der jaren enorm veel kennis vergaard. Onze kennis en deskundigheid benutten we en delen we met talenten, ouders, scholen, sportbonden, de overheid en andere stakeholders.

Topsporttalent

Met topsporttalent bedoelen we een sporter die een NOC*NSF-status of een KNVB-beloftestatus heeft. De drie meest voorkomende statussen voor topsporttalenten tussen de 12 en 18 jaar zijn de beloftestatus, de NT-status (talent op nationaal niveau) en de IT-status (talent op internationaal niveau).

Sporten, leren en presteren

Je hebt talent, je wil heel goed worden, misschien wel de beste van de wereld maar je moet ook naar school. Om topsporttalenten in staat te stellen om school en topsport te combineren zijn er Topsport Talentscholen, waarbij onderwijs en organisatie optimaal zijn afgestemd op de behoeften en wensen van de topsporttalenten. Als een Topsport Talentschool te ver weg is of niet een passende opleiding biedt, kan een school voor voortgezet onderwijs op individuele basis ondersteuning bieden aan topsporttalenten. Het Expertisecentrum begeleidt, adviseert en ondersteunt al deze scholen en helpt maatwerkprogramma’s voor topsporttalenten mogelijk te maken.

  • Marin Visser YOG 2018

Onafhankelijk

Het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport is een onafhankelijke stichting die van oudsher de verbinding vormt tussen alle Topsport Talentscholen in Nederland en deze helpt de optimale leer- en sportomstandigheden voor talentrijke sporters te creëren. Vanaf 1 januari 2021 ondersteunt het Expertisecentrum ook scholen die voor een individuele leerling met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus maatwerk willen leveren op grond van de beleidsregel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Verbinding

Als er iets is wat we doen bij het Expertisecentrum, dan is het wel voor verbinding zorgen. Verbinding is een van onze kernwaarden, naast deskundigheid, onafhankelijkheid en toewijding. We zorgen voor verbinding en afstemming tussen alle partijen die betrokken zijn bij het creëren van de optimale onderwijsomgeving voor het topsporttalent. Zodat deze de verbinding kan maken tussen droom en daad. Tussen de ambities die je hebt als talent en het realiseren van je doelen.

Stakeholders

Veel verschillende partijen zijn van invloed op ons functioneren en het beleid dat we maken. Los van de topsporttalenten en hun ouders zijn dat sportorganisaties (NOC*NSF, de sportbonden, TeamNL centra, voorheen Centra voor Topsport en Onderwijs,) onderwijsinstellingen (basisscholen, mbo, hbo, wo) en de politiek (de ministeries van VWS en OCW). Met alle partijen streven we een professionele samenwerking na waarbij het belang en de ontwikkeling van het talent vooropstaat, zowel sportief als intellectueel.