Geschiedenis

In 1991 zocht een aantal scholen voor voortgezet onderwijs naar een manier om school en topsport te combineren. Met als gedachte topsporttalenten de mogelijkheid bieden een passend diploma te halen én in staat stellen hun sportieve ambities te verwezenlijken. Na intensief contact met betrokken ministeries en NOC*NSF werd Stichting LOOT opgericht, de voorloper van Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport.

Stichting LOOT hielp scholen met begeleiding, advies en kennisuitwisseling de optimale omstandigheden te creëren voor talenten die voor een combinatie van school en topsport gingen. Daarnaast zag de stichting toe op een aantal afspraken, bijvoorbeeld met betrekking tot ontheffingen of eindexamenregelingen, waaraan een school moest voldoen. Alleen dan kon je een LOOT-licentie krijgen.

Er werd begonnen met tien scholen, die ook wel LOOT-scholen werden genoemd. In 2014 werd de naam daarvan gewijzigd in Topsport Talentschool, een fijne naam die meteen zegt wat het is. Inmiddels zijn er 30 Topsport Talentscholen verspreid over heel Nederland waar 3.500 sporttalenten begeleid worden. Veel topsporters zoals Ireen Wüst, Robin van Persie, Ranomi Kromowidjojo en Max Verstappen zaten op een Topsport Talentschool.

Sinds 1 januari 2021 zijn het niet meer alleen de Topsport Talentscholen die voortgezet onderwijs en topsport mogen combineren met speciale faciliteiten voor leerlingen. Een reguliere school voor voortgezet onderwijs mag dat nu ook als een aantal afspraken wordt nagekomen. Het miniserie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ons gevraagd deze scholen te ondersteunen waar we kunnen. Dat doen we met alle plezier!

 

  • Wiebe Zoethout en Jaap Visscher beide oud-voorzitters Stichting LOOT (respectievelijk de 1e en 3e voorzitter)
  • Oud voorzitter Jacques van Santen wordt door Wiebe Zoethout uitgezwaaid in 2012.
  • Wiebe Zouthout en de nieuwe bestuursvoorzitter van het Expertisecentrum VO & Topsport Cors Westerdijk