De beleidsregel Verstrekking licentie Topsport Talentschool VO 2020

BELEIDSREGEL VERSTREKKING LICENTIE TOPSPORTTALENTSCHOOL VO 2020

De ‘beleidsregel Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020’ biedt Topsport Talentscholen de mogelijkheid af te wijken van wettelijke voorschriften voor voortgezet onderwijs en speciale faciliteiten zoals ontheffingen aan topsporttalenten met een NOC*NSF-status aan te bieden. Zij kunnen daardoor school en topsport op de voor hun best mogelijke manier combineren. De beleidsregel draagt bij aan talentontwikkeling op het hoogste niveau.

Wijzigingen voor Topsport Talentscholen

De huidige beleidsregel vervangt de regel uit 2014. Enkele onderdelen uit de beleidsregel zijn aangepast. Hier vind je de belangrijkste wijzigingen voor Topsport Talentscholen. Daarnaast biedt de beleidsregel nu ook de mogelijkheid voor reguliere scholen in het voortgezet onderwijs om topsporttalenten op individuele basis te ondersteunen.

Ruimte voor reguliere scholen

Met ingang van 1 januari 2021 is de beleidsregel nu ook opengesteld voor reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je topsporttalenten met een NOC*NSF-status speciale faciliteiten mag aanbieden. Het talent moet daar zelf een verzoek voor indienen bij de school. Je kunt dat inwilligen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Hier vind je meer over de voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Wijzigingen beleidsregel voor Topsport Talentscholen 

Voorwaarden waar reguliere scholen moeten voldoen 

 

 

 

 

Bestand is opgeslagen