24 nov. Vervolg bijeenkomst Transitie Regionale Topsportstructuur 2016

24 nov. Vervolg bijeenkomst Transitie Regionale Topsportstructuur 2016

18/09/2015


Op dinsdagmiddag 24 november informeren wij u graag over de nieuwe ontwikkelingen en resultaten binnen het programmaplan ‘Transitie Regionale Topsportstructuur 2016’. Centraal staan onder andere de kwaliteitsrichtlijn fysiek en medisch, de visie Topsportinfrastructuur én de samenwerking tussen de verschillende partijen in de regio, waaronder RTO’s, sportbonden, gemeenten en onderwijs. De officiële uitnodiging (inclusief definitief programma) volgt begin oktober.
 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 24 november in het Hotel en Congrescentrum te Papendal. De bijeenkomst start om 13:00 uur en zal duren tot ongeveer 16:00 uur (eerder was sprake van de datum 20 november, deze vervalt i.v.m. een gelijktijdig RTO-congres in regio Noordwest). Ik wil u vragen om voor 23 oktober aanstaande te laten weten of u aanwezig bent, zodat we rekening kunnen houden met het aantal aanwezigen. U kunt zich aan- of afmelden door middel van de volgende link.
De samenvatting van het programmaplan ‘Transitie Regionale Topsportstructuur 2016’ is als bijlage toegevoegd in deze e-mail. Mocht u naar aanleiding van de samenvatting of bijeenkomst nog vragen hebben, dan kunt u deze rechtstreeks stellen aan Carmen Koelewijn-Verstraten (carmen.koelewijn@nocnsf.nl).  

Informatie: Ingrid van Gelder, Topsport NOC*NSF

Bestand is opgeslagen