UPDATE LEERLAB LOOT - 18 jan. 2018

UPDATE LEERLAB LOOT - 18 jan. 2018

22/01/2018

De leerlabs 'veranderende rol' en 'digitale content' zijn inmiddels anderhalf jaar aan de slag om op de scholen voor LOOT leerlingen tijd en plaats onafhankelijk leren (beter) mogelijk te maken. Op veel scholen is dat inmiddels zichtbaar in de vorm van diverse pilots. Tijdens de leerlabbijeenkomsten worden kennis en ervaringen gedeeld.

Binnen het leerlab 'digitale content' ontstond dit schooljaar de behoefte om actief digitaal leermateriaal en de daaraan gekoppelde gebruikerservaringen te delen.
Op donderdag 18 januari hebben deelnemers van verschillende scholen vakdocenten meegenomen zodat deze met collega's aan de slag konden. Doelen van deze dag zijn, kennis en ervaringen delen, inspiratie opdoen en bouwen aan een community. Dit laatste ook met het doel om samenwerking tussen scholen op langere termijn te borgen zodat het leerlab een vervolg krijgt.

Eerste resultaten van deze dag zijn onder andere, concrete afspraken tussen vakdocenten van verschillende scholen om lesmateriaal uit te wisselen. Inhoudelijke gesprekken over het gebruiken van digitaal leermateriaal voor de LOOT leerlingen op school. Daarnaast hebben twee collega's een korte presentatie gegeven over het gebruik van digitale content in hun eigen praktijk. Wouter
Penris van het Veluws college (locatie Walterbosch) heeft ons meegenomen in zijn werkwijze met Engels in Its Learning en Rudi Kamphuis (CSE Zwolle) heeft ditzelfde gedaan met betrekking tot zijn vak geschiedenis in Elerna.

Voor het vervolg gaan we de gemaakte afspraken in kaart brengen en bekijken hoe we de volgende leerlabbijeenkomst van woensdag 14 maart willen vormgeven. Op deze dag willen we ook verkennen hoe we een deel van de opbrengsten vanuit de leerlabs kunnen delen op de landelijke LOOT dag, 12 april 2018.


Roeland Breukelman

Bestand is opgeslagen