Dromen helpen waarmaken

Al jaren een succesvolle route voor topsporttalenten

Het Expertisecentrum ondersteunt Topsport Talentscholen in hun streven optimale omstandigheden voor topsporttalenten met een NOC*NSF status/KNVB-beloftestatus te creëren. Het uitgangspunt is dat talenten zich ontwikkelen. Dat ze een diploma halen dat past bij hun intellectuele capaciteiten. En dat ze sportief groeien. Wij dragen daar graag aan bij. Als je van onze kennis wil profiteren, doe dat vooral. We zorgen voor begeleiding, geven advies en stimuleren kennisontwikkeling.

Beleidsregel Verstrekking licentie Topsporttalentscholen VO 2020
Vanaf 1 januari 2021 geldt voor Topsport Talentscholen de beleidsregel Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waar je als school aan moet voldoen om een licentie voor Topsport Talentschool te krijgen:

  • er staan tenminste 35 topsporttalenten met een NOC*NSF-status/KNVB beloftestatus ingeschreven
  • er is een samenwerkingsverband met tenminste drie nationale sportbonden
  • de kwaliteit van het onderwijs moet goed zijn. Scholen die zwak of onvoldoende scoren, komen niet in aanmerking voor een licentie voor Topsport Talentschool.

Belangrijke wijziging
Om het minimum aantal van 35 leerlingen met een NOC*NSF-status/KNVB-beloftestatus te halen dat nodig is voor een licentie, mochten er voorheen 11 topsporttalenten per sport meegeteld worden. Dat aantal is verhoogd naar 15. Door die versoepeling in de beleidsregel wordt het voor jou als school eenvoudiger om eerder aan het gestelde criterium van 35 leerlingen te voldoen.

Bestand is opgeslagen