Dromen helpen waarmaken

Al jaren een succesvolle route voor topsport talentleerlingen

Het Expertisecentrum ondersteunt Topsport Talentscholen in hun streven optimale omstandigheden voor topsport talentleerlingen met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus te creëren. Het uitgangspunt is dat topsport  talentleerlingen zich ontwikkelen en dat ze een diploma halen dat past bij hun intellectuele capaciteiten. En natuurlijk ook dat ze sportief groeien. Wij dragen daar graag aan bij. Als je van onze kennis wil profiteren, doe dat vooral. We zorgen voor begeleiding, geven advies en stimuleren kennisontwikkeling.

Beleidsregel Verstrekking licentie Topsporttalentscholen VO 2020
Vanaf 1 januari 2021 geldt voor Topsport Talentscholen de beleidsregel Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waar je als school aan moet voldoen om een licentie voor Topsport Talentschool te krijgen:

  • er staan tenminste 35 topsporttalenten met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus ingeschreven
  • er is een samenwerkingsverband met tenminste drie nationale sportbonden
  • de kwaliteit van het onderwijs moet goed zijn. Scholen die zwak of onvoldoende scoren, komen niet in aanmerking voor een licentie voor Topsport Talentschool.

Belangrijke toevoeging
Om het minimum aantal van 35 leerlingen met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus te halen dat nodig is voor een licentie, mogen er 15 leerlingen per sport worden meegeteld. Voorheen was dit aantal 11, maar deze versoepeling zorgt ervoor dat een school eerder aan het gestelde criterium van 35 leerlingen kan voldoen.

Bestand is opgeslagen