Aanmeldformulier van reguliere school naar school met ontheffingen

Op dit moment is de deadline voor een aanvraag van officiële ontheffingen verlopen. Het traject van aanvragen en beoordelen moet voor 1 oktober doorlopen zijn en verstuurd naar het ministerie van OCW. Op dit moment neemt het ministerie van OCW geen nieuwe aanvragen meer aan voor schooljaar 2023-2024. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info@evot.nl.

Bestand is opgeslagen