Aanmeldformulier van reguliere school naar school met ontheffingen

 

Dit aanvraagformulier kan worden ingevuld door die reguliere VO-school, die de Beleidsregel “Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020” wil inzetten voor het faciliteren van een individuele leerling met een NOC*NSF-status of een KNVB-beloftestatus en aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het Expertisecentrum VO & Topsport zal de aanvraag beoordelen en vervolgens contact met u opnemen.

Aanmeldformulier van reguliere school naar school met ontheffingen

1 School gegevens

2Login gegevens (Gegevens bewaren)

3Directeur

4Vaste begeleider(s) topsport talentleerling(en).

Ja Nee
Ja Nee

5Leerlinggegevens

Vul hieronder alle gegevens in van de leerling(en) met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus. Deze gegevens zijn nodig om de status te kunnen controleren en te kunnen beoordelen of de leerling(en) in aanmerking komt/komen voor facilitering met de Beleidsregel.

Man Vrouw
Dag, Maand, Jaar
Ja Nee
Dag, Maand, Jaar
Ja Nee
Bestand is opgeslagen