Van geen kosten tot een extra bijdrage

Een Topsport Talentschool is een gewone school voor voortgezet onderwijs die heeft voldaan aan een aantal criteria van het Ministerie van Onderwijs, waardoor deze scholen een zgn. LOOT-licentie hebben ontvangen. Daarmee heeft de school de mogelijkheid om jonge topsporters extra te faciliteren.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, ontvangen de scholen van het Ministerie geen enkele vergoeding voor deze LOOT activiteiten. De extra kosten die de school maakt, zijn dus ook voor rekening van de school.

Stichting LOOT (de koepelorganisatie van de Topsport Talentscholen) heeft ervoor gekozen geen beleid te voeren ten aanzien van de onkostenregelingen die de Topsport Talentscholen hanteren. Dit betekent dat er verschillen zijn tussen de bijdragen die de scholen in rekening brengen, variërend van géén bijdrage tot een bijdrage die de kosten van de school dekt.

Nadere informatie over de schoolkosten voor een topsporttalent, is te vinden bij de individuele scholen (zie de pagina scholen op de website).