Gepersonaliseerd Leren

Omdat topsporters van een Topsport Talentschool geregeld afwezig zijn, of voor langere periode in het buitenland verblijven, hebben stichting LOOT en de Topsport Talentscholen zich intensief gericht op de ontwikkeling van plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs en met name op Gepersonaliseerd Digitaal Leren (GDL). Daarbij is gekozen voor het niveau van havo en vwo bovenbouw, omdat de behoefte aan alternatieve onderwijsmethoden daar het hevigst gevoeld werd.

In samenwerking met de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft Stichting LOOT zich ingezet om de leerstof te beschrijven, die absoluut noodzakelijk is om te kunnen slagen voor een eindexamen. Elk examenvak is daarmee ontdaan van alle overbodige leerstof.

Vervolgens is deze ‘afgepelde’ leerstof in digitale vorm verwerkt. Dat is op een dusdanige wijze gebeurd, dat de student nagenoeg zelfstandig zijn weg kan vinden in de leerstof. Hij kan oefenen, oefeningen maken en (digitaal) contact leggen met zijn docent.

Ook instructie is in deze methodiek opgenomen.

In het schooljaar 2015-2016 zullen de vakken Engels, Duits en Nederlands operationeel zijn en er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de vakken geschiedenis en biologie.

Niet alle Topsport Talentscholen maken gebruik van de digitale methode van Stichting LOOT, maar elke Topsport Talentschool is in staat om gepersonaliseerd onderwijs te leveren.

Bestand is opgeslagen