Gespreid examen

Gespreid examen

In tegenstelling tot je leeftijdgenoten die naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs gaan, heb je de mogelijkheid om je eindexamen over meerdere jaren uit te smeren en af te ronden. In dat geval doe je in het ene jaar examen in een aantal vakken en de resterende vakken in het jaar erop.

Topsporttalenten die ervoor kiezen om het eindexamen af te ronden via een VAVO-traject, kunnen de behaalde resultaten ( inclusief de verleende ontheffingen) daarin meenemen.

Bestand is opgeslagen