Ontheffing van vakken

Ontheffing van vakken

Op een Topsport Talentschool kun je als leerling met een NOC*NSF-status/KNVB-beloftestatus een of meerdere ontheffingen krijgen voor deelname aan een schoolvak. Voor zo’n vak heb je geen prestatieverplichting. Ofwel, je hoeft er geen cijfer voor te halen. Een ontheffing krijg je niet zomaar. Dat gaat in overleg met jou, je ouders en de school.

Voorafgaand aan het verstrekken van een ontheffing voor een vak, vindt altijd overleg plaats met het sporttalent en met zijn ouders, omdat het verlenen van een ontheffing geen automatisme is. Op de Topsport Talentschool wordt gestreefd naar persoonlijk maatwerk.Voor de onderbouw (jaarlagen 1, 2, en 3) is een Topsport Talentschool gerechtigd om ontheffing te verlenen voor de kerndoelen bewegen en sport.

Voor leerlingen in het Vmbo kan ontheffing verleend worden voor:

Meer lezen
Bestand is opgeslagen