Van elkaar leren

Het expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport

Het Expertisecentrum monitort de Topsport Talentscholen, samen verbeteren en borgen zij de kwaliteit van onderwijs aan talentvolle sporters in een driejarige auditcyclus. Jaarlijks leggen de Topsport Talentscholen verantwoording af over de onderwijsresultaten en tevredenheid. Het Expertisecentrum organiseert de audits en de scholing, studiedagen en netwerkbijeenkomsten voor topsport talentbegeleiders, -coördinatoren en schoolleiders. Zo verbeteren de Topsport Talentscholen voortdurend de kwaliteit van hun begeleiding en maatwerkonderwijs.

Om voor elk talent maatwerk mogelijk te maken en onderwijs aan te laten sluiten op zijn of haar topsportprogramma, hebben we contact met allerlei partijen. Met trainers, bondscoaches, sportbonden, NOC*NSF, de scholen. En kijken we hoe we alle belangen met elkaar kunnen verbinden. Ons uitgangspunt is dat talenten zich ontwikkelen. Dat ze een diploma halen dat past bij hun intellectuele capaciteiten. En dat ze sportief groeien. Om dromen na te jagen en hun naam in de sterren te schrijven. Wij maken ons sterk voor de best mogelijke combinatie van die twee, van sporten en leren. En dat is machtig mooi werk!

Bestand is opgeslagen