Met vele talentvolle sporters op een school die jouw ambitie begrijpt

Talentvolle sporters op Topsport Talentscholen

Topsport Talentscholen houden rekening met de sportieve ambities van iedere talentvolle sporter en zijn in staat om het onderwijs en de organisatie optimaal af te stemmen op die ambities. Dat hebben ze de afgelopen jaren wel bewezen. Het uitgangspunt is dat talenten zich optimaal ontwikkelen, zowel in de sport als op school en dat ze een diploma halen dat past bij hun intellectuele capaciteiten.

Topsport Talentscholen leveren hiervoor hoogwaardige begeleiding en kunnen, waar noodzakelijk, ook extra onderwijsvoorzieningen inzetten om dit mogelijk te maken, zoals:

  • een flexibel lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden;
  • (gedeeltelijke) ontheffing van bepaalde vakken en van onderwijstijd;
  • uitstel of vermindering van huiswerk of toetsen;
  • gespreid examen over twee schooljaren;
  • voorzieningen om achterstanden door sport weg te werken;
  • een onderwijssfeer waarin docenten gewend zijn te werken met topsporttalenten.
  • Bovenal heeft een Topsport Talentschool deskundige topsporttalentbegeleider(s) met korte lijnen naar de sport en een team van medewerkers die ingespeeld zijn op de combinatie van topsport en studie. Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor topsporters met een A-, Selectie-, of HP-status en voor talentvolle sporters met een IT(internationaal talent)-, NT(nationaal talent)- of beloftestatus. Een Topsport Talentschool ben je niet zomaar, je hebt een licentie en keurmerk nodig. Daar hoort een goede begeleiding- en organisatiestructuur bij met regelmatige visitatie en controle op de kwaliteit.

De vijf TeamNL centra (voorheen Centrum voor Topsport en Onderwijs) werken nauw samen met een of meer Topsport Talentscholen. Talentvolle sporters, veelal individuele en teamsporters op het S-1 niveau, worden uitgenodigd door de sport, die gehuisvest is in een TeamNL centrum. De talentvolle sporter neemt binnen het TeamNL centrum deel aan het opleidingsprogramma van de sportbond en volgt het onderwijs aan de samenwerkende Topsport Talentschool. Het onderwijsprogramma is optimaal aangepast aan het intensieve opleidingsprogramma van de sport.

Bestand is opgeslagen