Samen werken aan optimale condities

Bonden

Expertisecentrum VO & Topsport werkt intensief samen met NOC*NSF en stemt het stichtingsbeleid zorgvuldig af op de beleidslijnen die NOC*NSF uitzet. Dat betekent ook dat er aansluiting is met de beleidslijnen van de nationale sportbonden, die immers ook gericht zijn op het beleid van de nationale sportkoepel NOC*NSF.

Met een groot aantal sportbonden heeft Expertisecentrum VO & Topsport ook rechtstreeks contact, met name als er sprake is van afstemming van sport en onderwijs bij individuele sporttalenten. Expertisecentrum VO & Topsport stelt daarbij alles in het werk om door aanpassing van de onderwijsprogramma’s tegemoet te komen aan intensieve trainingsprogramma’s van de sporttalenten. Veelal vindt rechtstreeks contact plaats met de individuele trainers en met bondscaches, waardoor zo optimaal mogelijke condities worden gecreëerd voor onbelemmerde doorgang van zowel de sportieve ontwikkeling als de onderwijsprestaties.

De facilitering van sporttalenten die Topsport Talentscholen mogen bieden, is altijd afhankelijk van de statustoekenning door NOC*NSF, die wat dit betreft wordt aangestuurd door de sportbonden. Nauw contact over actuele ontwikkelingen dienaangaande, zijn dan ook geregeld aan de orde.

Bestand is opgeslagen