Samen werken aan optimale condities

Bonden

Het Expertisecentrum VO & Topsport werkt intensief samen met NOC*NSF en de KNVB en stemt het stichtingsbeleid zorgvuldig af op de beleidslijnen die NOC*NSF en de KNVB uitzetten. Dat betekent ook dat er aansluiting is met de beleidslijnen van de nationale sportbonden, die immers ook gericht zijn op het beleid van de nationale sportkoepel NOC*NSF.

Met een groot aantal sportbonden heeft het Expertisecentrum VO & Topsport ook rechtstreeks contact, met name als er sprake is van afstemming van sport en onderwijs. Het Expertisecentrum VO & Topsport stelt daarbij alles in het werk om door aanpassing van de onderwijsprogramma’s tegemoet te komen aan de intensieve trainingsprogramma’s van de topsport talentleerlingen. Veelal vindt rechtstreeks contact plaats tussen de Topsport Talentscholen en de individuele trainers of met bondscaches, waardoor zo optimaal mogelijke condities worden gecreëerd voor onbelemmerde doorgang van zowel de sportieve ontwikkeling als de onderwijsprestaties.

De facilitering van topsport talentleerlingen die Topsport Talentscholen mogen bieden, is altijd afhankelijk van de statustoekenning door NOC*NSF (of de KNVB), die wat dit betreft wordt aangestuurd door de verschillende sportbonden. Nauw contact over de actuele ontwikkelingen zijn dan ook geregeld aan de orde.

Bestand is opgeslagen