Tobias Haccou

Tobias Haccou

Tobias is eindexamenleerling van de Topsport Talentschool het Carmel College in Emmen. Tijdens de Landelijke Studiedagen van de 30 Topsport Talentscholen en 5 CTO's op jl. 11 april 2018 demonstreerde Tobias zijn sport "het kleiduifschieten", waarmee hij in 2020 In Japan deel wil nemen aan de Olympische Spelen, in Tokio. In dit interview benadrukt Tobias het belang van zijn middelbare school tijd op deze Topsport Talentschool in Emmen. (Foto, film Expertisecentrum VO & Topsport)

Bestand is opgeslagen