Internationaal
Internationaal
Internationaal

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop in de verschillende Europese landen de combinatie onderwijs-topsport is georganiseerd, en met name om te kunnen vaststellen hoe succesvol dat is, heeft het Mulier-Insitiuut tijdens de European Youth Olympic Festival (juni 2013) daarnaar onderzoek gedaan. 41% Van de deelnemende jonge topsporters uit 30 landen hebben deelgenomen aan dit onderzoek. 
Eén van de opvallendste resultaten van dit onderzoek betreft de constatering dat jonge topsporters een beperktere slagingskans in het onderwijs hebben en dat er sprake is van een serieuze niveaudaling. Gemiddeld blijkt dat het 20% van de leerlingen uit ándere Europese landen dan Nederland, het niet lukt om een einddiploma te behalen op het onderwijsniveau waarmee zij instroomden in het voortgezet onderwijs. Daarbij werd ook geconstateerd dat de wijze waarop de combinatie onderwijs-topsport in Nederland op Topsport Talentscholen is georganiseerd, uniek is in Europa.
In Nederland ligt het percentage leerlingen dat op een lager niveau eindigt op slechts 4%, terwijl bovendien geconstateerd wordt dat ook 4 % van de leerlingen eindexamen doet op een hoger niveau dan waarmee zij instroomden in de brugklas.
Tenslotte: In Nederland haalt ruim 91% van de leerlingen een einddiploma dat past bij hun intellectuele mogelijkheden.

 

 

Bestand is opgeslagen