Ruimte om topsporttalenten te ondersteunen

Nieuwe beleidsregel biedt mogelijkheden

Vanaf 1 januari 2021 is de beleidsregel Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020 opengesteld voor reguliere scholen in het voortgezet onderwijs. Elke school mag daardoor voor talenten met een NOC*NSF-status/KNVB-beloftestatus speciale faciliteiten zoals ontheffingen en gespreid examen aanvragen. Om aanspraak te maken op de regel kan een topsporttalent zelf een verzoek indienen bij jouw school.

Het openstellen van de beleidsregel is interessant voor topsporttalenten die geen passende opleiding vinden op een Topsport Talentschool. Of die er zo ver vanaf wonen dat dagelijks op en neer reizen lastig of onmogelijk is. Zij kunnen dan terecht bij een school in hun directe omgeving die wel de juiste opleiding biedt en die ze op individuele basis wil ondersteunen met de combinatie van school en topsport.

Voorwaarden waar je aan moet voldoen

Meer lezen
Bestand is opgeslagen