Nieuwe beleidsregel biedt mogelijkheden

Vanaf 1 januari 2021 is de beleidsregel Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020 opengesteld voor reguliere scholen in het voortgezet onderwijs. Elke school mag daardoor , talenten met een NOC*NSF-status/KNVB-beloftestatus speciale faciliteiten als ontheffingen en vermindering van onderwijstijd aanbieden, net als Topsport Talentscholen dat mogen. Om aanspraak te maken op de regel moet een topsporttalent zelf een verzoek indienen bij jouw school

Het openstellen van de beleidsregel kan interessant zijn voor topsporttalenten die geen passende opleiding vinden op een Topsport Talentschool. Of die er zo ver vanaf wonen dat dagelijks op en neer reizen lastig of onmogelijk is. Zij kunnen dan terecht bij een school in hun directe omgeving die wel de juiste opleiding biedt en die ze op individuele basis wil ondersteunen met de combinatie van school en topsport.

Voorwaarden waar je aan moet voldoen

Een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan niet zomaar een topsporttalent ondersteunen en hem of haar speciale faciliteiten aanbieden. Daarvoor moet je toestemming krijgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Toestemming krijg je als school als je aan een aantal voorwaarden en kwaliteitseisen voldoet. De beleidsregel geldt bijvoorbeeld uitsluitend voor topsporttalenten met een NOC*NSF-status of een KNVB-beloftestatus.

Proces en checklists voor goedkeuring

Goedkeuring om topsporttalenten te mogen ondersteunen krijg je niet van de ene op de andere dag. Daar gaat een proces aan vooraf. Dat proces omschrijven we nauwkeurig aan de hand van verschillende fases. Voor elke fase hebben we een checklist opgesteld. Daarin staan de voorwaarden waar je aan moet voldoen. Dat proces en die voorwaarden worden relevant voor jouw school als er op een dag op je deur wordt geklopt. Hier lees je er meer over.

 

Faciliteiten die je mag aanbieden

Als je de goedkeuring hebt van het ministerie van OCW en je de beleidsregel mag toepassen, dan kun je topsporttalenten met een NOC*NSF-status speciale faciliteiten als ontheffing voor vakken en vermindering van onderwijs aanbieden. Door deze privileges kunnen zij school en topsport op een zo optimaal mogelijke manier combineren. Hier lees je meer over de faciliteiten die je als school mag aanbieden.

Ondersteuning vanuit het Expertisecentrum

De beleidsregel Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020 bestaat nog maar net. Ofwel, voor reguliere scholen die gebruik willen maken van de regel om topsporttalenten te ondersteunen, is alles nieuw. En dus is het zoeken hoe je een topsporttalent zo goed mogelijk kan faciliteren. Voor ondersteuning kan je altijd terecht bij de regionale coördinator van het Expertisecentrum. Dit is hoe we je kunnen helpen en wat je kan verwachten.