Er wordt op de deur geklopt. En dan...

Proces en Checklist

Bij jou in de bovenbouw zit een uitzonderlijk zwemtalent met een NOC*NSF-status. Nu haar trainingsintensiteit toeneemt, wordt het steeds lastiger om school en topsport te combineren. Naar een Topsport Talentschool gaan zou kunnen. De dichtstbijzijnde is alleen te ver weg. Die optie valt dus af. Ze heeft gehoord dat reguliere scholen topsporttalenten ook mogen ondersteunen. Met dat verzoek klopt ze bij je aan.

Wel of niet ondersteunen?
Als school heb je de keuze om een topsporttalent met eenNOC*NSF-status/KNVB beloftestatus wel of niet te faciliteren. Dat is geen lichte beslissingen om te nemen. Vanzelfsprekend wil je het beste voor elke leerling. Maar op haar verzoek ingaan vergt wel het een en ander van jou als school. Om topsporttalenten te mogen faciliteren moet je aan meerdere voorwaarden en kwaliteitsrichtlijnen voldoen.

Proces en checklists voor goedkeuring
Om topsporttalenten te faciliteren heb je goedkeuring van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nodig om de beleidsregel Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020 te mogen toepassen. Daarvoor doorloop je verschillende fases en word je gevraagd om een aantal checklists in te vullen en op te sturen.

Oriëntatiefase
In de oriëntatiefase denk je na of je een topsporttalent wilt ondersteunen. Ga na wat dat voor de school betekent. Wat je daarbij helpt is een gesprek met een regionale coördinator van het Expertisecentrum. Die kan je daar alles over vertellen. Als je een topsporttalent niet ondersteunt, stuur hem of haar dan door naar een Topsport Talentschool. Wil je het talent wel ondersteunen, neem dan contact op met het Expertisecentrum voor de adviesfase.

Adviesfase
De adviesfase start met jouw aanvraag om topsporttalenten met een NOC*NSF-status/KNVB beloftestatus te mogen faciliteren. Daarvoor vul je een aantal checklists in die je naar ons opstuurt. Aan de hand van de checklists kijkt het Expertisecentrum of je aan drie van vier noodzakelijke voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de toekenning van de beleidsregel. Dit zijn de vragen die daarbij horen:

  1. Heeft de leerling een NOC*NSF-status of KNVB beloftestatus?
  2. Heeft de school iemand aangesteld die de leerling gaat begeleiden en het contact onderhoud met zijn of haar ouders en de coach van de sportbond?
  3. Heeft de directie van de school de aanvraag ondertekend en committeert ze zich aan de kwaliteitsrichtlijnen van het Expertisecentrum?

Aanvraagfase
Als alle drie de bovenstaande vragen met ‘ja’ worden beantwoord, brengt het Expertisecentrum een positief advies uit. Jouw aanvraag samen met ons advies stuur je vervolgens naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). OCW kijkt naar de vierde voorwaarde:

  1. Is de kwaliteit van onderwijs op de school goed genoeg?

Als het antwoord ook hierop ja is, geeft OCW een schriftelijke toekenning af voor de beleidsregel Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020. Die ontvang je op het BRIN-nummer van je school.

Contractfase
Na toekenning van OCW sluit je met het Expertisecentrum een overeenkomst af waarbij je je als school committeert aan een aantal kwaliteitsrichtlijnen. Dat houdt onder andere in dat:

-tenminste één medewerker van de school bekend is met de beleidsregel en wat het toepassen daarvan impliceert voor de statusleerling en school.

-de overeenkomst met de leerling en ouders is opgenomen in het leerlingvolgsysteem (LVS), waarin afspraken en verleende ontheffingen benoemd en gemotiveerd worden.

-je school meewerkt aan de kwaliteitscyclus en kwaliteitsmonitoring.

Ondersteuningsfase
Nu je de beleidsregel mag toepassen, komt het aan op de praktijk. Het zal best even zoeken zijn hoe je de best mogelijke omstandigheden voor het topsporttalent creëert. Voor advies en ondersteuning kun je te allen tijde terecht bij de regionale coördinator van het Expertisecentrum. Als school committeer je tijdens deze fase aan kwaliteitsrichtlijnen op het vlak van organisatie en administratie, kwalitatief onderwijs op maat en begeleiding. We vragen je één keer per jaar hiervoor een checklist in te vullen.

Evaluatie- en rapportagefase
In de periode maart-april neemt de school een tevredenheidenquête af bij het topsporttalent, zijn of haar ouders en de begeleider van school. Je vult daarover een checklist in die je voor het einde van het schooljaar doorstuurt naar een onafhankelijk onderzoeksbureau. Die rapport aan het Expertisecentrum die vervolgens aan het ministerie van OCW rapporteert en een positief of negatief advies voor het volgend jaar geeft. Bij een negatief advies verliezen leerlingen niet hun recht op eerder verkregen vrijstellingen.

Beleidsregel Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020

Gesprek met een regionale coördinator van het Expertisecentrum

Bestand is opgeslagen