Talentvolle sporters op reguliere scholen

Het Expertisecentrum ondersteunt ook reguliere scholen in het voorgezet onderwijs, die de combinatie van school en topsport mogelijk willen maken voor individuele talentvolle sporters met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus. Sinds 1 januari 2021 kunnen, naast Topsport Talentscholen, ook reguliere scholen faciliteiten bieden aan die individuele talentvolle sporters. Dat is vooral handig wanneer de Topsport Talentschool te ver weg is, niet de juiste opleiding biedt of wanneer de trainingsintensiteit nog niet zo heel hoog is.

Een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan ervoor kiezen een talentvolle sporter te gaan ondersteunen en hem of haar speciale faciliteiten aan te bieden, maar het hoeft dat niet te doen. Ook als een reguliere school dat wel wil, kan dat niet zomaar. Daarvoor moet de school toestemming krijgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Toestemming krijgt de reguliere school als die aan een aantal kwaliteitseisen voldoet en zich naar afgesproken kwaliteitsrichtlijnen van het Expertisecentrum wilt gedragen.

Dat gaat als volgt. Je vraagt als talentvolle sporter, indien noodzakelijk, faciliteiten zoals ontheffingen aan bij de directeur van je reguliere school. De school doorloopt vervolgens een aanvraagprocedure van maximaal twee maanden via het Expertisecentrum VO en Topsport en het ministerie van OCW voor het mogen verlenen van de ontheffingen. Het Expertisecentrum adviseert, informeert en ondersteunt deze ontheffingsscholen’  in het begeleiden van de individuele talentvolle sporter(s).

De beleidsregel ‘Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020’ bestaat nog maar net. Oftewel, voor ontheffingsscholen die gebruik willen maken van de beleidsregel om topsporttalenten te ondersteunen, is alles nieuw. En dus is het voor een school vaak nog zoeken hoe je een talentvolle sporter zo goed mogelijk kan begeleiden en faciliteren. Voor ondersteuning kun je altijd terecht bij de regionale topsport talentcoördinator van het Expertisecentrum.

Als een reguliere school er niet voor kiest om zo’n ontheffingsschool te worden, dan zijn de mogelijkheden voor maatwerk voor de talentvolle sporter beperkt. Soms hoeft dat helemaal niet erg te zijn, bijvoorbeeld als een talentvolle sporter weinig of geen behoefte heeft aan specifieke faciliteiten en vermindering van onderwijstijd. Dan kan iedere reguliere school zonder ontheffingen’ ook een passende omgeving zijn om onderwijs en topsport te combineren.

  • Mathew en Yorick YOG 2018 finale Zilver Zij combineerden voortgezet onderwijs en topsport op een "reguliere school zonder ontheffingen"

Elke school moet werken vanuit de Wet op het Voortgezet Onderwijs en het Besluit Kerndoelen onderbouw VO. Daarin staat welke ruimte een school kan en mag gebruiken voor maatwerk. De wijze waarop een reguliere school dat doet, hangt af van haar signatuur en onderwijsprofiel. Dat zal dus bij elke school anders zijn.

Het is zaak voor de talentvolle sporter om tijdig en zorgvuldig af te wegen wat voor soort school de beste optie is voor zijn of haar combinatie van sport en onderwijs op het hoogste niveau. Voor informatie en advies kunnen scholen, talenten en de sportbond terecht bij het Expertisecentrum VO en Topsport. Als de sportbeoefening intensiever wordt en/of het schoolprogramma meer gaat eisen (zeker in de bovenbouw), is het een goede zaak om (opnieuw) de keuze te overwegen.