Een nieuwe uitdaging voor jou en voor de school

Talentvolle sporters op reguliere scholen

Het Expertisecentrum ondersteunt ook reguliere scholen in het voorgezet onderwijs, die de combinatie van school en topsport mogelijk willen maken voor individuele talentvolle sporters met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus. Sinds 1 januari 2021 kunnen, naast Topsport Talentscholen, ook reguliere scholen faciliteiten bieden aan die individuele talentvolle sporters. Dat is vooral handig wanneer de Topsport Talentschool te ver weg is, niet de juiste opleiding biedt of wanneer de trainingsintensiteit nog niet zo heel hoog is.

Een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan ervoor kiezen een talentvolle sporter te gaan ondersteunen en hem of haar speciale faciliteiten aan te bieden, maar het hoeft dat niet te doen. Ook als een reguliere school dat wel wil, kan dat niet zomaar. Daarvoor moet de school toestemming krijgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Toestemming krijgt de reguliere school als die aan een aantal kwaliteitseisen voldoet en zich naar afgesproken kwaliteitsrichtlijnen van het Expertisecentrum wilt gedragen.

Dat gaat als volgt. Je vraagt als talentvolle sporter, indien noodzakelijk, faciliteiten zoals ontheffingen aan bij de directeur van je reguliere school. De school doorloopt vervolgens een aanvraagprocedure van maximaal twee maanden via het Expertisecentrum VO en Topsport en het ministerie van OCW voor het mogen verlenen van de ontheffingen. Het Expertisecentrum adviseert, informeert en ondersteunt deze ontheffingsscholen’  in het begeleiden van de individuele talentvolle sporter(s).

Bestand is opgeslagen