Speciale faciliteiten

In overleg met de school maak je afspraken over faciliteiten die ze jou als topsporttalent willen en kunnen bieden. Dat kan een flexibel lesrooster zijn, vermindering van onderwijstijd, ontheffing van vakken, gespreid examen doen of nog weer wat anders. Dat is afhankelijk van waar jij behoefte aan hebt en wat voor jou belangrijk is.

Huiswerk en proefwerken
Als je twintig uur of meer in de week moet trainen dan kun je nog wel eens in de knel komen met het maken van je huiswerk of een proefwerk. In voorkomende gevallen moet er uitstel van een proefwerk voor je geregeld worden of vrij voor wedstrijden en toernooien.
 
Een flexibel lesrooster
Topsporttalenten worden vaak uitgenodigd voor regionale of landelijke selectietrainingen of kwalificeren zich voor EK’s, WK’s of de Jeugd Olympische Spelen. De kans is groot dat je daardoor vaak onderweg bent. De lessen die je mist haal je dan op een ander moment in. Lukt dat om wat voor reden niet, dan ben je afhankelijk van de docent die wel/niet met een oplossing komt. 

Vermindering onderwijstijd
In noodzakelijk gevallen mag de school toetaan minder uren onderwijs te gaan volgen dan gebruikelijk. 

Dat geldt voor alle opleidingen.

                              Reguliere onderwijstijd                Onderwijstijd op TTS

Vmbo                                 3700                                            2960 

Havo                                  4700                                            3760 

Vwo                                   5700                                            4560  

Ontheffing van vakken
Je kunt als leerling met een NOC*NSF-status / belofte KNVB een of meerdere ontheffingen krijgen voor deelname aan een schoolvak. Voor zo’n vak heb je geen prestatieverplichting. Ofwel, je hoeft er geen cijfer voor te halen. Een ontheffing krijg je niet zomaar. Dat gaat in overleg met jou, je ouders en de school.

Gespreid examen
In tegenstelling tot je leeftijdgenoten die naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs gaan, heb je de mogelijkheid om je eindexamen over meerdere jaren uit te smeren en af te ronden. In dat geval doe je in het ene jaar examen in een aantal vakken en de resterende vakken in het jaar erop.

Bron: beleidsregel 'Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020'